būgdyti


būgdyti
būgdýti, bū̃gdo, bū̃gdė tr. Š bauginti, baidyti.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • bugdyti — bugdyti, bùgdo, bùgdė tr. 1. sunkiai nešti, vilkti, gabenti: Ką čia bugdaĩ pasiglemžęs taip, t. y. ką neši? J. 2. varyti, grūsti: Tai besmegenis – bùgdo gyvulius per upę Dkš. Kam tep bugdaĩ į tvartą galvijus, dar veršiukus sumins Brt. Tą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbugdyti — tr. 1. sunkiai atnešti, atgabenti: Paprašiau žievių tik pluokšto, o ans atbùgdė visą klėbį Krš. 2. atvaryti, atgrūsti: Piemuo atbùgdė visą pulką avių Lzd. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bugdinti — bugdìnti, ìna, ìno, bùgdinti, ina, ino, žr. bugdyti 2: Per tokią gilumą bugdìna arklius, da prigers Plv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bugdymas — bùgdymas sm. (1) → bugdyti 2: Manai, kad gyvuliam į sveikatą tas jų bùgdymas kasdien į tvartą Brt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bugenti — bugenti, ẽna, ẽno tr. bugdyti, boginti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • burdyti — 1 burdyti, bur̃do, bur̃dė tr. bugdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbugdyti — tr. Kb, Švn išvaryti, išginti: Eik išbugdyk karves laukan – jau seniai stalde gulia Varn. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; parbugdyti; pribugdyti; subugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubugdyti — tr. nuvaryti, nuginti: Vidurin miško nubùgdė gyvulius Lp. Vargas nubùgdė mane kraštan svieto Kb. ║ nutempti: Žuvys gerai ėmės meškeriojant – kap stveria, tai korką ir nubùgdo dugnan upės Vlk. ║ nudėti, nukišti: Kur nubugdeĩ mano plunksną? Lp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabugdyti — tr. panerti: Kibirą šulny kap pabùgdė, tai ir atitrūko Vrn. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; parbugdyti; pribugdyti; subugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parbugdyti — tr. sunkiai parvežti ar parnešti, pargabenti: Tik nuo tos salukės penkis vežimus dobilų parbùgdė Rdm. Jie tuoj parbugdỹs jam raštą Lp. bugdyti; atbugdyti; įbugdyti; išbugdyti; nubugdyti; pabugdyti; parbugdyti; pribugdyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language